Naujienos

UAB ,,Anykščių vandenys” įgyvendina projektą „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų“

2023. 05. 08

 

          Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų agentūra (toliau-APVA) ir UAB ,,Anykščių vandenys“ 2022 m. sausio 23 d. pasirašė Subsidijos teikimo sutartį, kurioje  APVA įsipareigoja suteikti iki 48300,00 Eur. subsidiją projekto „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų“ įgyvendinimui.
          Įgyvendinant projektą „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų“, darbai bus vykdomi Anykščių mieste,  planuojama prie miesto centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų prijungti 23 būstus. Pagrindinė priežastis dėl ko vartotojai nėra prisijungę prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų - lėšų trūkumas.
          Pažymėtina, kad šiuo pasirašyta darbų rangos sutartis su IĮ ,,Hexsol“, parengtas projektas ir pradėti rangos darbai. Projektas prisidės prie 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos  91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo, užtikrins Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo vykdymą.
          Projekto tikslas - užtikrinti Anykščių rajono gyventojų gyvenimo kokybę, kokybišką ir tvarų nuotekų tvarkymą, gerinant  nuotekų tvarkymo infrastruktūrą pagal nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.
          Tai pat informuojame, kad iš projekte numatomų prijungti  vartotojų prie centralizuotų nuotekų tinklų, didelė dalis vartotojų neturi nuotekų tvarkymo įrenginių, keletas vartotojų turi nuotekų kaupimo rezervuarus/išgriebimo duobes, kurie neatitinka šiai dienai keliamų aplinkosauginių reikalavimų, todėl išvadai bus pertvarkyti prijungiant juos prie būstų, kaip numatyta projekte.
          Norint prijungti 23 būstus prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos preliminariai reikalinga įrengti apie 325 m. nuotekų tinklų, iš kurių apie 21 m. slėginis vamzdynas. Preliminariai numatoma, kad apie 189 m. tinklų bus įrengta vartotojų sklypuose, o apie 136 m. tinklų – valstybinėje ir/ar savivaldybės žemėje.
          Įgyvendinus projektą, sumažės netvarkomų ar decentralizuotai tvarkomų nuotekų kiekis Anykščių aglomeracijoje.
          Projekte numatytus darbus planuojama baigti iki 2023 m. rugsėjo mėnesio.
          Projektui įgyvendinti subsidija skirta pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo  2021-2023 m. finansavimo kryptį,  kita  projekto  įgyvendinimo lėšų dalis bus  projekto vykdytojo lėšos.Neradote informacijos, parašykite mums