Kainos

 

UAB „Anykščių vandenys“

Paslaugų kainos 

 

UAB „Anykščių vandenys“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainos nuo 2022-09-01

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nuo 2022-06-01

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. 1-TS-110 „Dėl UAB „Anykščių vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo"

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. 1-TS-94 „Dėl UAB „Anykščių vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo"

UAB „Anykščių vandenys“ teikiamų paslaugų (buitinių nuotekų išvežimo mobiliomis transporto priemonėmis ir nuotekų valymo) tvarkos aprašas

UAB „Anykščių vandenys" vandenvalos cecho laboratorijos atliekamų paslaugų kainos nuo 2021-09-22

Mokestis už paviršines nuotekas

Vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis (norma) nuo 2023-02-01

 

 

 

Dėl seniūnijų gyventojams tiekiamo šalto vandens kainos subsidijavimo

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2020 m. sausio 30 d. sprendimu 1-TS-35 nusprendžia:

Pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. TS-202 ,,Dėl seniūnijų gyventojams teikiamo šalto vandens kainos subsidijavimo“:

Pakeisti 1 punktą ir išdėstyti jį taip:

                      „1. Taikyti Anykščių rajono seniūnijos gyventojams 0,29 EUR dydžio kainos subsidiją skaičiuojant nuo kiekvieno suvartoto kubinio metro geriamo vandens kainos (be PVM), nustatytos Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu ar Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos nutarimu.“

2. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintas Anykščių rajono seniūnijų gyventojams tiekiamo šalto vandens kainos subsidijavimo taisykles:

2.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

                      „2. Kainos subsidija taikoma Anykščių rajono seniūnijų gyventojams, kuriems vandenį tiekia uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių vandenys“ pagal Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu ar Valstybės energetikos reguliavimo tarnybos nutarimu patvirtintą geriamo vandens kainą. Subsidijos dydis – 0,29 EUR ir skaičiuojamas nuo suvartoto kubinio metro geriamo vandens kainos  ( be PVM ) už kiekvieną suvartotą kubinį metrą vandens“.

 Kainos subsidija taikoma:

Seniūnijos pavadinimas     

Gyvenvietės pavadinimas          

 Anykščių  Bikūnai
 Debeikių  Aušra
Kavarsko  Medžiočiai
 Pravydžiai
 Šoveniai
 Skiemonių  Pašiliai (Nuo 2022-12-01 subsidija nebetaikoma)
 Svėdasų  Kunigiškiai I
 Troškūnų  Latavėnai


Neradote informacijos, parašykite mums

Skubios pagalbos iškvietimas

DARBO DIENOMIS:
Nuo 7.30 val. iki 15.00 val.
Tel. (8 381) 58 788 arba 8 699 55034

ŠVENČIŲ DIENOMIS IR SAVAITGALIAIS:
Nuo 15.00 val. iki 7.30 val.
Tel. (8 381) 59 489 arba 8 656 69071