Naujienos iki 2021

2020. 10. 27
DĖMESIO! SVARBI INFORMACIJA!
DĖMESIO! SVARBI INFORMACIJA! GERBIAMI KLIENTAI! Saugodami Jūsų ir mūsų sveikatą, dėl viruso COVID-19 plitimo sustabdymo informuojame, nuo 2020 m. spalio 28 d. klientų aptarnavimas vykdomas tik nuotoliniu būdu.2020. 10. 19
Baigiamas įgyvendinti Europos sąjungos lėšomis finansuojamas projektas Anykščių rajone Kurklių miestelyje
UAB „Anykščių vandenys“ baigia įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Anykščių r. sav., Kurklių miestelyje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0004 finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.2020. 10. 19
Projektas „Vandens gerinimo, geležies šalinimo bei geriamojo vandens tiekimo sistemų plėtra Anykščių seniūnijos Kuniškių kaime“
UAB ,,Anykščių vandenys“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ ir ,,Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ vykdo projektą „Vandens gerinimo, geležies šalinimo bei geriamojo vandens tiekimo sistemų plėtra Anykščių seniūnijos Kuniškių kaime“.2020. 04. 02
GYVENTOJŲ IR ĮMONIŲ DĖMESIUI
DĖL ATSISKAITYMO UŽ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS2020. 03. 25
GYVENTOJŲ DĖMESIUI
DĖL ATSISKAITYMO UŽ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS2020. 03. 16
Klientus laikinai aptarnausime tik telefonu ir elektroniniu paštu
Reaguodami į šalyje paskelbtą ekstremalią situaciją ir saugodami savo klientų, darbuotojų bei jų artimųjų sveikatą nuo pavojaus užsikrėsti koronavirusu, UAB „Anykščių vandenys“ nuo kovo 16 dienos laikinai stabdo klientų aptarnavimą gyvai. Jis vyks nuotoliniu būdu.2020. 02. 12
Keblonis ir Šaltupio sodus vamzdžiai sujungs su miestu
Pagal 2019 m. balandžio 15 d. UAB ,,Anykščių vandenys“ pasirašytą finansavimo sutartį su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, vakar, rugsėjo 14 d., pradėti projekto ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija ,,Šaltupys“ ir Keblonių k.) statybos darbai. Statybininkai nuties 15 km. 620 m. naujų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų, darbus planuojama baigti iki 2020 metų pabaigos.2019. 10. 11
Kurklių miestelio gyventojų dėmesiui
UAB ,,Anykščių vandenys“ informuoja, kad baigti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Anykščių r. sav., Kurklių miestelyje“ (Projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0004) statybos darbai. Gyventojai, kuriems sudaryta galimybė prisijungti prie naujų vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų, dėl prisijungimo sąlygų turi kreiptis pas UAB ,,Anykščių vandenys“ administratorę: tel. (8 ~ 381) 58 233 el. p.: anykvanduo@anyksciuvandenys.lt arba atvykti į bendrovę.2017. 12. 20
Projektas „Vandens gerinimo, geležies šalinimo bei geriamojo vandens tiekimo sistemų plėtra Kavarsko seniūnijos Dabužių I kaime“
Įgyvendinamas projektas projektas „Vandens gerinimo, geležies šalinimo bei geriamojo vandens tiekimo sistemų plėtra Kavarsko seniūnijos Dabužių I kaime“2017. 12. 20
Projektas „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Anykščių rajono Čekonių, Kirmėlių, Senųjų Elmininkų kaimuose“
Įgyvendinamas projektas projektas „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Anykščių rajono Čekonių, Kirmėlių, Senųjų Elmininkų kaimuose“


2016. 12. 10
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajone
Įgyvendinamas projektas ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajone (Troškūnuose, Smėlynėje, Vaidlonyse, Svėdasuose)“2016. 09. 27
UAB „Anykščių vandenys“ vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka
Kviečiame susipažinti su UAB „Anykščių vandenys“ vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka2015. 09. 27
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Anykščiuose
Kviečiame susipažinti su vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir plėtros tvarka Anykščiuose2015. 09. 27
Tolimesnis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Anykščiuose
Kviečiame susipažinti su tolimesne vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo tvarka ir plėtra Anykščiuose2015. 09. 27
Informacija apie projektą
Informacija apie projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Anykščių rajone (Anykščiuose, Vėjališkyje, Ažuožeriuose, Svėdasuose)“2015. 09. 27
Projekto pabaiga
Anykščiuose baigiamas įgyvendinti daugiau nei 10 mln. litų vertės projektas suteiks ilgalaikės naudos gyventojams2015. 09. 27
Naujas projektas Anykščių rajone
Anykščių rajone įgyvendinamas 6,8 mln. litų vertės projektas suteiks ilgalaikės naudos gyventojams2015. 09. 27
Nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai
Anykščių miesto ir N. Elmininkų gyventojai gali naudotis naujais vandentiekio ir nuotekų tinklais2015. 09. 27
Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajone“
UAB „Anykščių vandenys“ įgyvendina projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajone“2015. 09. 27
Atrankos išvados vertinimas
Informacija apie atrankos išvadą dėl Anykščių rajono savivaldybės Troškūnų miestelio nuotekų valymo įrenginių statybos poveikio aplinkai vertinimo2015. 09. 27
Darbų eiga
Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajone“ darbai įsibėgėja2015. 09. 27
Gerinama vandentvarkos infrastruktūra
Anykščių rajone gerinama vandentvarkos infrastruktūra2015. 09. 27
Baigiama vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Anykščių rajone
Informuojame, kad jau baigiama vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Anykščių rajone2015. 09. 27
Darbų pabaiga
Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajone“ darbai artėja prie pabaigos2015. 09. 27
Papildomi darbai – Dauginčiuose ir Janušavoje
Sutaupius projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajone“ lėšų, papildomi darbai – Dauginčiuose ir Janušavoje2015. 09. 27
Anykščių rajone atnaujinama vandentvarkos infrastruktūra
Kviečiame susipažinti su vandentvarkos infrastruktūros Anykščių rajone atnaujinimo planu

Neradote informacijos, parašykite mums