Įvykiai vandentiekio ir nuotekų tinkluose

UAB „Anykščių  vandenys“ 
Informacija vandens vartotojams

 

Informuojame, kad dėl 2023-04-22 įvykusio vandentiekio tinklų gedimo, Anykščiuose, Dariaus ir Girėno g. Nr. 3, 5 gyventojams iki 2023-04-22 24:00 val. nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens drumstumas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Informuojame, kad 2022-11-08 nuo 09:00 val. iki 16:00 val. Kunigiškių I k. gyventojams dėl vandentiekio tinklo remonto darbų nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens drumstumas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Informuojame, kad 2022-11-07 nuo 09:00 val. iki 17:00 val.  Anykščiuose, M. Valančiaus g. Nr. 4, A. Baranausko a. Nr. 3 gyventojams dėl vandentiekio tinklo profilaktikos nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens drumstumas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus

Informuojame, kad 2022-10-12 nuo 11:00 val. iki 13:00 val.  Anykščiuose, Mindaugo g., Slėnio g., Sirvydo g., Vilniaus g. Nr. 93 - 107, Taikos g. Nr. 99, 101, 103, 105 gyventojams dėl vandentiekio tinklo profilaktikos nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens drumstumas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Informuojame, kad 2022-10-11 nuo 09:00 val. iki 12:00 val.  Pašiliuose dėl vandentiekio tinklo remonto darbų galimi geriamo vandens tiekimo sutrikimai. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens drumstumas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Informuojame, kad 2022-10-06 nuo 09:00 val. iki 18:00 val.  Anykščiuose, Kęstučio gatvės Nr. 50 - 120 gyventojams dėl vandentiekio tinklo profilaktikos nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens drumstumas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Informuojame, kad dėl 2022-09-13 įvykusio vandentiekio sistemos gedimo, Andrioniškyje iki 2022-09-14 12:00 val. nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens drumstumas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Informuojame, kad dėl 2022-04-14 įvykusio vandentiekio sistemos gedimo, Senuosiuose Elmininkuose iki 2022-04-15 13:00 val. nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens drumstumas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Informuojame, kad 2022-03-30 nuo 08:00 val. iki 20:00 val.  Anykščiuose, Ažupiečių g. Nr. 2a gyventojams dėl vandentiekio tinklų planinių remonto darbų nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens drumstumas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Informuojame, kad 2022-03-30 nuo 08:00 val. iki 13:00 val.  Ažuožerių km., Vėjeliškių km., Anykščiuose, Ažupiečių g. Nr. 8, 6, 4, 3, 2c gyventojams dėl vandentiekio tinklų planinių remonto darbų nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens drumstumas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Informuojame, kad nuo 2022-01-08 d. iki 2022-01-09 18:00 val.  Viešintų  gyventojams dėl vandentiekio gedimo nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens drumstumas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Informuojame, kad 2021-10-15 nuo 09:00 val. iki 13:00 val.  Staškūniškio k.  gyventojams dėl vandentiekio tinklų remonto darbų nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens drumstumas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. 

 Informuojame, kad 2021-08-12 nuo 09:00 val. iki 16:00 val.  Anykščiuose, A. Vienuolio g. Nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Žvejų g.  Nr. 1 - 34 gyventojams dėl vandentiekio tinklų remonto darbų nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens drumstumas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Informuojame, kad 2021-07-29 nuo 10:00 val. iki 17:00 val.  Anykščiuose, Kurklių gatvės gyventojams dėl vandentiekio tinklo profilaktikos nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens drumstumas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Informuojame, kad 2021-07-27 nuo 6:00 val. iki 15:00 val.  Anykščiuose, Vairuotojų g. Nr. 11, 16, 18 gyventojams dėl vandentiekio linijos trūkimo nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens drumstumas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Informuojame, kad 2021-07-21 nuo 10:00 val. iki 17:00 val. Naujuose Elmininkuose, Gojaus g. Nr. 14 - 34 dėl profilaktikos darbų vandentiekio tinkluose nebus tiekiamas šaltas vanduo. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens kokybės pablogėjimas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Informuojame, kad nuo 2021-07-13 8:00 val. iki 2021-07-13 12:00 val. Keblonyse dėl profilaktikos darbų vandentiekio tinkluose nebus tiekiamas šaltas vanduo. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens kokybės pablogėjimas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Informuojame, kad nuo 2021-07-14 8:30 val. iki 2021-07-14 18:00 val. Anykščių mieste dėl profilaktikos darbų vandentiekio tinkluose nebus tiekiamas šaltas vanduo J. Biliūno g. Nr. 38 – 100, Jablonskio g. Nr. 1 - 25, Janydžių g., Piestupio g., Kosmonautų g., Medžiotojų g., Šilo g., Šilo skg., Sportininkų g., Stadiono g., Kalno g., ir Naujuosiuose Elmininkuose. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens kokybės pablogėjimas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Informuojame, kad 2021-06-10 nuo 8:00 val. iki 18:00 val. Anykščių mieste Gedimino g. Nr. 52 – 59, dėl remonto darbų vandentiekio tinkluose galimi vandens tiekimo sutrikimai. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens kokybės pablogėjimas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Informuojame, kad 2021-06-08 dėl įvykusios vandentiekio tinkluose avarijos, Naujuose Elmininkuose galimi šalto vandens tiekimo sutrikimai nuo 9:00 val. iki 17:00 val. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Informuojame, kad dėl įmonės ESO vykdomo elektros tinklų planinio remonto, 2021 m. birželio 11 d. 9.00 – 15.00 val. Viešintose nebus tiekiamas šaltas vanduo. Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų.

Informuojame, kad dėl įmonės ESO vykdomo elektros tinklų planinio remonto, 2021 m. birželio 09 d. 8.30 – 16.30 val. Leliūnų km. nebus tiekiamas šaltas vanduo. Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų.

Informuojame, kad dėl įmonės ESO vykdomo elektros tinklų planinio remonto, 2021 m. birželio 08 d. 8.30 – 16.30 val. Čekonių km. nebus tiekiamas šaltas vanduo. Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų.

Informuojame, kad 2021 m. birželio 02 d. nuo 9 val. iki 16 val. Daujočių kaime Svėdasų sen. dėl remonto darbų vandentiekio tinkluose galimi vandens tiekimo sutrikimai. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens kokybės pablogėjimas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

 

 

Informuojame, kad nuo 2021-02-17 23 val. iki 2021-02-18 6 val. Anykščių mieste dėl profilaktikos darbų vandentiekio tinkluose galimi vandens tiekimo sutrikimai J. Biliūno g. Nr. 38 – 100, Janydžių g., Piestupio g., Kosmonautų g., Medžiotojų g., Šilo g., Šilo skg., Sportininkų g., Stadiono g., Kalno g., ir Naujuosiuose Elmininkuose. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens kokybės pablogėjimas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

 

Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 28 d. nuo 9 val. iki 13 val. Pakalnės g. ir sodų g.  Leliūnų km. Debeikių sen., dėl remonto darbų vandentiekio tinkluose galimi vandens tiekimo sutrikimai. Atnaujinus vandens tiekimą galimas laikinas vandens kokybės pablogėjimas. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.


Neradote informacijos, parašykite mums

Skubios pagalbos iškvietimas

DARBO DIENOMIS:
Nuo 7.30 val. iki 15.00 val.
Tel. (8 381) 58 788 arba 8 699 55034

ŠVENČIŲ DIENOMIS IR SAVAITGALIAIS:
Nuo 15.00 val. iki 7.30 val.
Tel. (8 381) 59 489 arba 8 656 69071