Naujienos

Informuojame apie parengtus visuomenei svarbaus statinio projektinius pasiūlymus

2023. 01. 04

INFORMUOJAME APIE PARENGTUS VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO
PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS:

„VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ BEI NUOTEKŲ VALYKLOS
ANDRIONIŠKYJE ANYKŠČIŲ RAJ. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI”

Projekto pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų bei nuotekų valyklos Andrioniškyje
Anykščių raj. projektiniai pasiūlymai“
Statinių statybvietės adresas, geografinės koordinatės: Andrioniškis, Anykščių r. sav..
Statinių naudojimo paskirtis: Inžineriniai tinklai (9)
                                                Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12)
Projektuotojas: UAB “GABIJA”, Antakalnio g. 97-25, Vilnius.
El.p. info@gabijosprojektai.lt, Tel.nr. +370 687 56218
Projekto vadovė: Audronė Bakanauskienė, kvalifikacijos atestatas Nr.24455.
El.p. info@gabijosprojektai.lt. Tel.nr. +370 650 50120
Statytojas: UAB “Anykščių vandenys”, Liudiškių g. 28, LT-29126 Anykščiai Tel. +370 381 58 233
el.paštas: anykvanduo@anyksciuvandenys.lt
Informacija dėl susipažinimo su projektiniais pasiūlymais: Darbo dienomis nuo 2023-01-02 iki
2023-01-18 nuo 9:00 iki 16:00 UAB “Gabija”, Lukiškių g. 3-404, Vilnius arba Anykščių r.
savivaldybės ir UAB “Anykščių vandenys” internetiniuose puslapiuose.
Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui
gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus galima teikti nuo 2023-01-02 iki
2023-01-18 Projektuotojui el.paštu per visą laikotarpį. Teikiant pasiūlymus Projektuotojui turi būti
nurodyta vardas, pavardė (organizacija) adresas, kiti ryšio duomenys, informacija ir aplinkybės kuo
grindžiamas pasiūlymas.
Viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2023 m. sausio 18 d. 15:00 val.
Nuotoliniu būdu, vaizdo konferencijų programos pagalba.
Susirinkimo nuoroda:
https://teams.live.com/meet/942222223191Neradote informacijos, parašykite mums