Naujienos iki 2021

Baigiamas įgyvendinti Europos sąjungos lėšomis finansuojamas projektas Anykščių rajone Kurklių miestelyje

2020. 10. 19

 
UAB „Anykščių vandenys“ baigia įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Anykščių r. sav., Kurklių miestelyje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0004 finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Daugiau...


Neradote informacijos, parašykite mus