Naujienos iki 2021

Kurklių miestelio gyventojų dėmesiui

2019. 10. 11

UAB ,,Anykščių vandenys“ informuoja, kad baigti projekto  „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Anykščių r. sav., Kurklių miestelyje“  (Projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-91-0004) statybos darbai. Gyventojai, kuriems sudaryta galimybė prisijungti prie naujų vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų, dėl prisijungimo sąlygų turi kreiptis pas UAB ,,Anykščių vandenys“ administratorę: tel. (8 ~ 381) 58 233  el. p.: anykvanduo@anyksciuvandenys.lt arba atvykti į bendrovę.

            Prašymų formas dėl vandentiekio ir nuotekų prisijungimo sąlygų galima rasti bendrovės internetiniame puslapyje http://www.anyksciuvandenys.lt/

            Prisijungimo sąlygas, pagal gyventojų pageidavimą,  galime išsiųsti el. paštu, paštu arba atsiimti bendrovėje pas administratorę, adresu: Liudiškių g. 28, Anykščiai.

            Prašymo forma Nr. 1

            Prašymo forma Nr. 2

            Prašymo forma Nr. 3

 Neradote informacijos, parašykite mus