Paslaugos, kainos

Vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis (norma)

Vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamajį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu UAB ,,Anykščių vandenys’’ vartotojams, kuriems dėl techninių ir kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, nustatė savo veiklos teritorijoje vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą):

1,78 m3 vienam gyventojui per mėnesį.

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis ( norma ) taikomas nuo 2017 m. vasario mėn. 1 d.

Neradote informacijos, parašykite mus

Skubios pagalbos iškvietimas

DARBO DIENOMIS:
Nuo 7.30 val. iki 15.00 val.
Tel. (8 381) 58 788 arba 8 699 55034

ŠVENČIŲ DIENOMIS IR SAVAITGALIAIS:
Nuo 15.00 val. iki 7.30 val.
Tel. (8 381) 59 489 arba 8 656 69071