Įvykiai vandentiekio ir nuotekų tinkluose

 

UAB „Anykščių  vandenys“

Informacija vandens vartotojams

 

Raguvėlės ir Viešintų kaimų vartotojų dėmesiui

Š.m. nuo spalio 16 dienos bus vykdomi profilaktiniai vandentiekio tinklo dezinfekavimo darbai. Darbų metu geriamajame vandenyje gali jaustis chloro kvapas, nes dezinfekuojant jame lieka nedidelis chloro kiekis, kuris neviršija nustatytų higienos normų. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. 

 

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 17 d. Anykščių mieste dėl remonto darbų vandentiekio tinkluose galimi vandens tiekimo sutrikimai Kęstučio g. 50-120 nuo 13 val. iki 17 val. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. 

 

2019 m. Rugsėjo 13 – 27 dienomis Troškūnų mst., Smėlynės k. ir Vaidlonių k. dėl vandens kėlimo stoties rekonstrukcijos galimi vandens tiekimo sutrikimai. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
 

Kurklių kaimo vartotojų dėmesiui

 

2019 m. rugsėjo 12 d., 9.00–16.00 val. Skiemonių mst. dėl planinio eso atjungimo nebus tiekiamas šaltas vanduo. Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų.  

 

Š.m. rugsėjo nuo 3 dienos pagal įgyvendinus projektą  „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Anykščių r. sav., Kurklių miestelyje“ , rangovas UAB „Utenos melioracija“ vykdys profilaktinius vandentiekio tinklo dezinfekavimo darbus. Darbų metu geriamajame vandenyje gali jaustis chloro kvapas, nes dezinfekuojant jame lieka nedidelis chloro kiekis, kuris neviršija nustatytų higienos normų. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

 

 

2019 m. rugpjūčio 27 d., 9.00–12.00 val. dėl darbų vandentiekio tinkluose, galimi šalto vandens tiekimo sutrikimai Taikos gatvės gyventojams: Nr. 68-97. Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų.

 

Dauginčių ir Čekonių kaimų vartotojų dėmesiui

 

Š.m. rugpjūčio nuo 21 dienos bus vykdomi profilaktiniai vandentiekio tinklo dezinfekavimo darbai. Darbų metu geriamajame vandenyje gali jaustis chloro kvapas, nes dezinfekuojant jame lieka nedidelis chloro kiekis, kuris neviršija nustatytų higienos normų. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

 

Informuojame, kad š. m. rugpjūčio 20 d. Ažuožerių kaime dėl remonto darbų vandentiekio tinkluose galimi vandens tiekimo sutrikimai nuo 8 val. iki 12val. Atsiprašome už laikinus nepatogumus. 

 

Informuojame, kad š. m. rugpjūčio 13 d. Troškūnų mst., Smėlynės km., ir Vaidlonių km. dėl priešgaistrinių hidrantų patikrinimo galimi vandens tiekimo sutrikimai nuo 14 val. iki 18val. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

 

Informuojame, kad š. m. rugpjūčio 12 d. nuo 23 val. iki rugpjūčio 13 d. 14val. Vaitkūnų kaime Svėdasų sen. dėl remonto darbų vandentiekio tinkluose galimi vandens tiekimo sutrikimai. Atsiprašome už laikinus nepatogumus

 

Informuojame, kad š. m. liepos 11 d. Ažuožerių kaime dėl remonto darbų vandentiekio tinkluose galimi vandens tiekimo sutrikimai nuo 8 val. iki 15val. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

 

Pagal projektą „Anykščių m. apžvalgos aikštelės ir pėsčiųjų – dviračių tako Šventosios upės dešiniajame krante, apjungiant su upės kairiojo kranto infrastruktūra“, vykdant darbus informuojame šiuos įmonės vartotojus, kad nebus tiekiamas šaltas vanduo nuo 2019 m. birželio 03 d. 8.00 val. iki 2019 m. birželio 04 d. 8.00 val.: A.Vienuolio g. nuo Nr.23 iki 53 Pakrantės g. nuo Nr.4 iki Nr. 34 Ažupiečių g. 1, 3, 4, 6, 8 Vėjališkių kaimas Ažuožerių kaimas Šiems abonentams:

1. VMVT Anykščių r. valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Žvejų g. 76

2. UAB „Degta“ A.Vienuolio g. 34A

3. Anykščių technologijos mokykla Ažupiečių g. 2

4. VšĮ „Sveikatos oazė“ Ažupiečių k.

5. UAB „Bikuvos prekyba“ A.Vienuolio g. 32

6. UAB „Vilart“ Pašventupio k.

7. Jakūbavos šeimyna. Taip pat nebus tiekiamas vanduo katilinei: Žemės ūkio mokykla

 Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

 

Informuojame, kad š. m. gegužės 13 d. Kavarsko mieste dėl remonto darbų vandentiekio tinkluose galimi vandens tiekimo sutrikimai nuo 13 val. iki 17val. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

 

Anykščių mieste Troškūnų gatvės sankryžos rekonstravinas į vieno lygio žiedinę sankryžą, vykdant darbus informuojame kad nebus tiekiamas šaltas vanduo nuo 2019-05-13, 8 val. iki 2019-05-14, 18 val. Vienuolio g. Nr. 21,23,25, Šviesos g.  Nr. 1,2,4,6,  AB „Anykščių kvarcas“, Utenos vyr. policijos komisariatas, Ažupiečių kaimas UAB „ESO“.

 

 

Informuojame, kad dėl įvykusios vandentiekio magistralinės linijos avarijos laikinai atjungiamas vandens tiekimas: A.Vienuolio g., Pakrantės g, Ažupiečių g., Vėjališkių kaimas, Ažuožerių kaimas, Ažupiečių k., Pašventupio k., VMVT Anykščių r. valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, UAB „Degta“, Anykščių technologijos mokykla, VšĮ „Sveikatos oazė“, UAB „Bikuvos prekyba“. Vandens tiekimas bus atnaujintas 2019-05-09, 18val. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

 

 

Informuojame, kad š. m. balandžio 4 d. Anykščių mieste dėl remonto darbų vandentiekio tinkluose galimi vandens tiekimo sutrikimai Taikos g. 24-79  nuo 8 val. iki 14val. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

 

Informuojame, kad š. m. balandžio 3 d. Anykščių mieste dėl remonto darbų vandentiekio tinkluose galimi vandens tiekimo sutrikimai Puntuko g. 10-31  nuo 8 val. iki 14val. Atsiprašome už laikinus nepatogumus

 

Informuojame, kad š. m. balandžio 2 d. Anykščių mieste dėl remonto darbų vandentiekio tinkluose galimi vandens tiekimo sutrikimai Kęstučio g. 50-120 nuo 9 val. iki 14val. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

 

 

 

Kavarsko miesto vartotojų dėmesiui

 

Informuojame, kad š. m. kovo 22 d. Kavarsko mieste dėl remonto darbų vandentiekio tinkluose galimi vandens tiekimo sutrikimai nuo 9 val. iki 12val. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

  

 

 

UAB „Anykščių  vandenys“

Informacija vandens vartotojams

 

Informuojame, kad dėl įvykusios vandentiekio magistralinės linijos avarijos  Marčiupio g.  laikinai atjungiamas vandens tiekimas. Vandens tiekimas bus atnaujintas 2019-01-12 , 17val. Atnaujinus tiekimą vanduo gali būti drumstas. Dėl papildomos informacijos kreiptis telefonu 8 650 16057.

Atsiprašome dėl laikinų nepatogumų.

 

 

 

UAB „Anykščių vandenys“

Informacija vandens vartotojams

 

Pagal projektą „Anykščių m. apžvalgos aikštelės ir pėsčiųjų – dviračių tako Šventosios upės dešiniajame krante, apjungiant su upės kairiojo kranto infrastruktūra“, vykdant darbus informuojame

šiuos įmonės vartotojus, kad nebus tiekiamas šaltas vanduo nuo 2018 m. lapkričio 12 d. 8.00 val. iki 2018 m. lapkričio 13 d. 12.00 val.:

Kurklių g. nuo Nr. 2 iki Nr. 52

K. Būgos g. nuo Nr. 3 iki Nr. 45

Žvejų g. nuo Nr. 1 iki Nr. 78

A.Vienuolio g. nuo Nr.3 iki 79

Pakrantės g. nuo Nr.4 iki Nr. 34

Daugiabučiai namai: A.Vienuolio g. 7, 9, 11, 13, 15 ir

Šviesos g. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 14

Ažupiečių g. 1, 3, 4, 6, 8.

Vėjališkių kaimas

Ažuožerių kaimas

Šiems abonentams:

  1. UAB „Autovelda“ A.Vienuolio g. 1

  2. VMVT Anykščių r. valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Žvejų g. 76

  3. UAB „Degta“ A.Vienuolio g. 34A

  4. Anykščių technologijos mokykla Ažupiečių g. 2

  5. VšĮ „Sveikatos oazė“ Ažupiečių k.

  6. UAB „Bikuvos prekyba“ A.Vienuolio g. 32

  7. UAB „Vilart“ Pašventupio k.

  8. AB „Anykščių kvarcas“ Troškūnų g. 5

Taip pat nebus tiekiamas vanduo katilinėms: Ažupiečiai ir Žemės ūkio mokykla

 

 

Levaniškių kaimo vartotojų dėmesiui

Š.m. spalio 08 – 10 dienomis bus vykdomi profilaktiniai vandentiekio tinklo dezinfekavimo darbai. Darbų metu geriamajame vandenyje gali jaustis chloro kvapas, nes dezinfekuojant jame lieka nedidelis chloro kiekis, kuris neviršija nustatytų higienos normų.

 

Troškūnų, Smėlynės ir Vaidlonių vartotojų dėmesiui

Š.m. spalio 05 – 7 dienomis bus vykdomi profilaktiniai vandentiekio tinklo dezinfekavimo darbai. Darbų metu geriamajame vandenyje gali jaustis chloro kvapas, nes dezinfekuojant jame lieka nedidelis chloro kiekis, kuris neviršija nustatytų higienos normų. 

 

2017m. vandentiekyje likviduotų avarijų skaičius 182 vnt., kanalizacijoje likviduotų avarijų skaičius 184 vnt.

    

Informuojame, kad š. m. rugpjūčio 12 d. nuo 23 val. iki rugpjūčio 13 d. 14val. Vaitkūnų kaime Svėdasų sen. dėl remonto darbų vandentiekio tinkluose galimi vandens tiekimo sutrikimai. Atsiprašome už laikinus nepatogumusNeradote informacijos, parašykite mus

Skubios pagalbos iškvietimas

DARBO DIENOMIS:
Nuo 7.30 val. iki 15.00 val.
Tel. (8 381) 58 788 arba 8 699 55034

ŠVENČIŲ DIENOMIS IR SAVAITGALIAIS:
Nuo 15.00 val. iki 7.30 val.
Tel. (8 381) 59 489 arba 8 656 69071