Paslaugos

UAB „Anykščių vandenys“ ATLIEKA PASLAUGAS

   1. Nuotekų ištraukimas iš nuotekų surinkimo šulinių

   2. Lauko tualetų išsiurbimas ir praplovimas

   3. Nuotekų tinklo praplovimas

   4. Drenažo tinklo praplovimas

Informacija suteikiama tel: 8 650 16 057

Bendrovė be tiesioginės veiklos teikia ir papildomas paslaugas:

   1. Šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, remontas ir patikra;

   2. Geriamojo vandens įvado įrengimas bei remontas;

   3. Nuotekų įvado įrengimas bei remontas;

   4. Nuotekų linijų praplovimas;

   5. Nuotekų išvežimas;

Daugiau informacijos tel: 8 685 09 898; 8 685 20 436; 8 699 68 282;Neradote informacijos, parašykite mus

Skubios pagalbos iškvietimas

DARBO DIENOMIS:
Nuo 7.30 val. iki 15.00 val.
Tel. (8 381) 58 788 arba 8 699 55034

ŠVENČIŲ DIENOMIS IR SAVAITGALIAIS:
Nuo 15.00 val. iki 7.30 val.
Tel. (8 381) 59 489 arba 8 656 69071