Naujienos

Informacija dėl aukciono

2020. 03. 26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207  „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.2.1. papunkčiu, skelbtas aukcionas 2020 m. kovo 31 d.  „Dėl ratinio ekskavatoriaus DEM-1143.11-10, 2007 m. Valst. Nr. 49971 LI“ pardavimo, atidedamas iki baigsis karantinas. Apie aukciono datą ir  laiką bus paskelbta papildomai.Neradote informacijos, parašykite mus