Informacija

 

 

Tinkamai pasiruoškime žiemai

        UAB ,,Anykščių vandenys“ prašo individualių namų šeimininkų, įmonių vadovų, namų administratorių apžiūrėti ir įvertinti, ar pakankamai apšiltinti šalto vandens apskaitos mazgai, vamzdynai ir kiti vandentiekio įrengimai.

        Patalpose, kur įrengti vandens apskaitos mazgai, pravesti vamzdynai, ar įrengti kiti vandentiekio įrengimai, temperatūra neturi būti žemesnė nei +5Co. Priešingu atveju, vanduo esantis vamzdynuose gali užšalti, dėl to gali būti sugadinti vandens skaitikliai, vamzdynai bei uždaromoji armatūra. Tai atneša nuostolius tiek patalpų savininkams, kadangi už sugadintus apskaitos prietaisus teks apmokėti bei pakeisti vamzdynus ar kitus vandentiekio įrengimus, tiek mūsų įmonei, kadangi dėl tokių avarijų padidėja nuostoliai tinkluose.

        UAB ,,Anykščių vandenys“ prašo patikrinti jums priklausančias patalpas ir esant reikalui atlikti šiuos darbus:

-         užsandarinti pastatų duris, langus ir kitas kiaurymes;

papildomai apšiltinti nešildomose patalpose (rūsiuose, tvartuose,  koridoriuose, garažuose, gamybinėse patalpose ir kt.) esančius vandens apskaitos mazgus, vamzdynus bei įrengimus. 

 

    

Lasas.jpg 

UAB ,,ANYKŠČIŲ VANDENYS“ VARTOTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

                                                                  Lasas.jpg


                                                                

Informacija apie atrankos išvadą dėl Anykščių rajono savivaldybės Troškūnų

miestelio nuotekų valymo įrenginių statybos poveikio aplinkai vertinimo
 

                  

                                                                   Lasas.jpg 

 

                          DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTO PATEIKIMO

        UAB Anykščių vandenys  pateikia vykdomo  pirkimo  Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Anykščių mieste (Pušyno kvartalo sodų bendrijoje)  Techninės  specifikacijos projektą (prisegtas).

        Pasiūlymai ir pastabos, taip pat atsakymus  į juos dėl paskelbto Techninės specifikacijos projekto pateikiami  ne tik CVP IS priemonėmis, bet ir  faksu (8 381) 52 077, elektroniniu paštu anykvanduo@zebra.lt.

 

                                                                    Lasas.jpg

ANYKŠČIŲ MIESTO VARTOTOJAMS TIEKIAMO GERIAMO VANDENS  SAUGOS IR KOKYBĖS  RODIKLIAI  2015 METAIS PAGAL LIETUVOS  HIGIENOS NORMOS HN 24:2003 REIKALAVIMUS  

 

                                                                    Lasas.jpg

ANYKŠČIŲ RAJONO VARTOTOJAMS TIEKIAMO GERIAMO VANDENS  SAUGOS IR KOKYBĖS  RODIKLIAI  2015 METAIS PAGAL LIETUVOS  HIGIENOS NORMOS HN 24:2003 REIKALAVIMUS

 

                

Liudiškių g. 28, LT-29126 Anykščiai
Įmonės kodas: 154138664
Tel. (8 381) 58 233
Faks. (8 381) 52 077
El.paštas: anykvanduo@zebra.lt

Anykščių rajono savivaldybė www.anyksciai.lt/